Αριθμός Προϊόντος ΚΑΠΕΛΟ ΕΞΟΦΥΛΛΟ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΓΕΙΣΟ ΣΕ 13 ΧΡ.: 59-F2737-w43665